Geschiedenis Dickerijst, waar komt de naam vandaan?

 

Het ontstaan van de naam "Dicke Rijst"

Op de avond van de eerste november 1970 was de bovenstaande hofstede al niet veel meer dan een ruïne, deuren en kozijnen waren verdwenen, door het dak had de wind vrij spel. Ook in 1970 groeide het rijshout nog dik langs wat eens een oude Hessenweg was, een wagenspoor getrokken door Duitse marskramers op weg naar Amsterdam. Met recht droeg de historische bouwval dan ook nog zijn naam: De Dicke Rijst. 500 of nog meer jaar geschiedenis stond dan ook op die koude novemberavond.

Dijkenrijs is de naam die voor het eerst in 1436 in een leenregister voorkomt. Eigenaren waren leden van het geslacht van Culenborgh. In 1609 erfde baron van Hamel. Via huwelijk kwam de hoeve in bezit van het geslacht van Reede. In 1739 stierf de laatste van Reede die gehuwd was met Maria Duyst van Voorhout. Zij erfde de Dicke Rijst. In 1754 overleed zij.

De gemeente Renswoude verwierf de Dicke Rijst in 1972 in eigendom. In de tussenliggende periode behoorde het aan het geslacht Taets van Amerongen. Deze eigenaren bezaten niet steeds hetzelfde pand. Voor 1400 was er een houten boerderij die afbrandde, daarna in de 15e en 16e eeuw een uit kloostermoppen opgetrokken hofstede en in de 18e eeuw werd de Dicke Rijst gebouwd die op 1 november 1970 nog duidelijk herkenbaar was als een ooit welvarende Saksische boerderij.

De eigenaren bewoonden de boerderij nooit, zo min bewerkten zij de grond, dat deden de bewoners. Uit de archieven komen de namen Reyners, Tijmensen, Hendriksen, Overeem, van Ginkel, van de Fliert en als laatste van Wilgenburg. Later op die avond van de eerste november 1970 waren daar de verwoestende vlammen.

Zomaar, heel plotseling, weg de oude hofstede, weg plannen voor restauratie of inpassing in de nieuwbouw. Helemaal weg?

Ja, want de zanderige kinderspeelplaats ligt nu op de plek waar de boerderij stond.

Neen, want ook is er een vastgelegde herinnering, oude prenten en schilderingen, de geschiedenis in documenten en archieven… én de naam!

De oude Hessenweg werd het Dicke Rijst laantje en aan de noordkant van waar zo lang de hoeve stond kwam een tennisclub: Dicke Rijst Renswoude.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 318 572 813

Adres

De Hokhorst 3
3927 GX Renswoude

KVK-nummer

40506155